(>sepehr<)

ایتم buckler

>این ایتم به یاران شما ۲+ارمور میدهد<

>مدت زمان روی ماندن هیرو ۲۵ ثانیه<

>روی ساختمان ها و vardها تاثیری ندارد<

>این ایتم در فروشگاه۸۰۰ goldمیباشد<

>مدت زمان روی کسانی که هیرو نیستند ۳۰ ثانیه<

 

 
دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
Notify of