(>sepehr<)

ایتم observer vard

>این ایتم تا شعاع ۱۶۰۰ را روشن میکند

>ایتمobserver vardsدرونshop از۲ تا شروع میشود و تا ۴ تا میرود

>برای اضافه شدن این ایتم  ۱۵۰ثانیه نیاز است

>این ایتم با ایتمsentry vards  استک میشود

>این ایتم را میتوانید به یاران خود بدهید

>این ایتم برای دشمن نامرعی است وبا ایتمtrue sight قابل دیدن است
دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
Notify of