HZDMC

بررسی قدرت و سلاح های دانته در Devil May Cry 1

مقاله|بررسی قدرت و سلاح های دانته در Devil May Cry 1

Alastor

آلاستور سلاح اصلی دانته در DMC1 است در اوایل بازی شما با فورس اج(که در DMC1 تا حدی مشابه آلاستور است)می جنگید سپس شما سلاح آلاستور رو بدست می آورید که همزمان با بدست آوردن آلاستور دویل تریگر دانته فعال می شود آلاستور در کنار Ifrit قدرت درونی دانته رو بیدار می کند. آلاستور از عنصر لایتینگ به وجود آمده است و سرعت آن نیز بسیار زیاد است.عنصر لایتینگ آن در مقابل اکثر دشمن ها اثر می گذارد به جز فراست و پلاسما.دویل تریگر نیز قدرت آلاستور رو بیشتر می کند و همچنین قابلیت های آلاستور رو بیشتر می کند(Air Raid و Vortrx) از مهم ترین قابلیت های دویل تریگر می توان به Vortex اشاره کرد.آلاستور قدرت کمتری نسبت به اسپاردا دارد و قدرتش از فورس اج بیشتر است از لحاظ ضربات تا حدی مشابه به اسپاردا فورس اج ریبلیون و دویل سورد دانته است استینگر در همه ی آن ها مشترک است.
داستان آلاستور در DMC1: اوایل بازی آلاستور به یک مجسمه چسبیده است سپس خود به خود در دل دانته فرو می رود دانته شمشیر رو از دلش خارج کرد سپس آلاستور به او قابلیت دویل تریگر رو می دهد و دانته صاحب آلاستور می شود

Ifrit

Ifrit یکی دیگر از دویل آرم های مهم DMC1 است در همه ی DMC ها به جز ۲ همچین نوع دویل آرمی وجود دارد(حالت دستکش مانند) عنصر Ifrit آتش است و در کنار Alastor قدرت درونی دانته رو بیدار می کند Ifrit کندترین سلاح در DMC1 و همچنین کوتاه ترین محدوده اتک رو داره البته بیشترین قدرت رو میان بقیه سلاح های DMC1 داره بیشتر ضربه های Ifrit قابلیت شارژ شدن رو دارند که قدرت بیشتری به ضربه می دهد.Ifrit تا حدی می تواند برای محافظت هم استفاده شود.در DT حرکت Kick 13 آن سریع تر و همچنین می توانید حرکت Inferno رو نیز اجرا کنید که محدوده دور دانته را منفجر می کند

Sparda
در دویل می کرای ۱ فورس اج ضعیف ترین سلاح به حساب می آید اما پس از بتل با نلو آنجلو فورس اج تبدیل به اسپاردا و در کنار آیفریت می توان آن را قوی ترین سلاح به حساب آورد درکل چون سرعت بیشتری نسبت به آیفریت داره می توان بهترین سلاح بازی را اسپاردا نامید
اسپاردا محدوده زیادی را پوشش می دهد و ضربات آن شبیه به آلاستور در حالت معمولی است.دویل تریگر اسپاردا فقط در مرحله بتل با موندس قابل استفاده است که قدرت بسیار زیادی رو آزاد می کند در اولین بخش بتل آن ها با پر شدن تریگر می توانید اژدهایی آزاد کنید تا به موندس ضربه بزند و در بخش دوم بتل می توانید ضربات بیشتری بزنید همچنین تیر زدن در حالت تریگر گوله هایی آتشین به وجود می آورد که دمج زیادی به موندس می دهد
تحلیل کلی
اسپاردا را می توان در رتبه دوم بهترین و قدرتمند ترین سلاح دانته قرار داد در حالت دویل تریگر مرحله موندس دانته به اوج قدرت خود می رسد که شاید حتی قدرت او در آن لحظات به اسپاردا هم برسد
آلاستور هم قدرت بیشتری نسبت به فورس اج داره و چون آلاستور تا به حال در یک نسخه با ریبلیون حضور نداشته نمی توان گفت آلاستور بهتر است یا ریبلیون..آیفریت هم قدرت های جالبی دارد و حرکات مشترک زیادی با بیوولف و گیلگامش دارد
دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
Notify of