(>sepehr<)

معرفی ایتمgem of true sight

>قیمت این ایتم ۹۰۰تا goldتوی شاپ میباشد

>زمان مورد نیاد برای خرید دوباره ۱۰ دقیقه میباشد

>این ایتم زمانی بمیرید drop خواهد شد >این ایتم را نمیتوانید بفروشید

>توانایی دیدنunit و vardنامرعی را تمام یار های شمادر محدوده ۹۰۰کسی که این ایتم را دارد

>این ایتم را میتوانید برای بقیه به اشتراک بذارید
دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
Notify of