آموزش قرار دادن مطلب

قوانین :

نوشته شما بعد از تایید شدن با نام خودتون در سایت نمایش داده میشه و به عنوان پاداش یه مبلغی هم به شما اضافه خواهد شد .

آموزش بصورت فیلم :