دیگر

دیگر
پیش زمینه ای برای دنیای بزرگ dark souls

خب اول از همهباید بگم که بعد از خوندن این مطلب علاقه مند میشی به بازی کردن سری سولز و تازه مشکلاتت شروع میشه .  سری سولز که شامل ۴ …

خدای سولز در تاریخ دسامبر 23, 2018