rainbow 6

rainbow 6
آشنایی با توانایی های (ABILITIES) اپراتور های گروه G.R.O.M

با سلام خدمت شما دوستان عزیز با یک آموزش دیگر در خدمت شما هستیم اولین اوپراتور (ATTACKER) به اسم (ZOFIA) که دارای دو ABILITIES است اولین ABILITIES داشتن یک لانچر است که یک …

joker در تاریخ خرداد ۳۰, ۱۳۹۸

rainbow 6
آشنایی با توانایی های (ABILITIES) اپراتور های گروه ۷۰۷TH SMB

با سلام خدمت شما دوستان عزیز با یک آموزش دیگر در خدمت شما هستیم اولین اوپراتور (ATTACKER) به اسم (DOKKAEBI) که وقتی یک دشمن بمیرد گوشی موبایل دشمن کنارش می افتد …

joker در تاریخ خرداد ۳۰, ۱۳۹۸

rainbow 6
آشنایی با توانایی های (ABILITIES) اپراتور های گروه MPS

با سلام خدمت شما دوستان عزیز با یک آموزش دیگر در خدمت شما هستیم اولین اوپراتور (ATTACKER) به اسم (MAVERICK) که دارای یک دستگاهی است که میتواند با استفاده از آن …

joker در تاریخ خرداد ۳۰, ۱۳۹۸

rainbow 6
آشنایی با توانایی های (ABILITIES) اپراتور های گروه GIGR

با سلام خدمت شما دوستان عزیز با یک آموزش دیگر در خدمت شما هستیم اولین اوپراتور (ATTACKER) به اسم (NOMAD) که دارای ۳ عدد گجت است که این گجت طوری …

joker در تاریخ خرداد ۳۰, ۱۳۹۸

rainbow 6
آشنایی با توانایی های (ABILITIES) اپراتور های گروه S.D.U

با سلام خدمت شما دوستان عزیز با یک آموزش دیگر در خدمت شما هستیم اولین اوپراتور (ATTACKER) به اسم (YING) که دارای نوعی نارنجک است که میتواند آن را پرت کند …

joker در تاریخ خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

rainbow 6
آشنایی با توانایی های (ABILITIES) اپراتور های گروه S.A.T

با سلام خدمت شما دوستان عزیز با یک آموزش دیگر در خدمت شما هستیم  اولین اوپراتور (ATTACKER) به اسم (HIBANA) که دارای اسحه به اسم X-KAIROS که با هر بار شلیک به …

joker در تاریخ خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

rainbow 6
آشنایی با توانایی های (ABILITIES) اپراتور های گروه G.E.O

با سلام خدمت شما دوستان عزیز با یک آموزش دیگر در خدمت شما هستیم اولین اوپراتور (ATTACKER) به اسم (JACKAL) که دارای یک عینک روی کلاه خود است که با آن …

joker در تاریخ خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

rainbow 6
آشنایی با توانایی های (ABILITIES) اپراتور های گروه BOPE

با سلام خدمت شما دوستان عزیز با یک آموزش دیگر در خدمت شما هستیم اولین اوپراتور (ATTACKER) به اسم (CAPITÃO) که دارای یک تیرکمان (CROSSBOW) است که ۴ تا تیر دارد …

joker در تاریخ خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

rainbow 6
آشنایی با توانایی های (ABILITIES) اپراتور های گروه GSG9

با سلام خدمت شما دوستان عزیز با یک آموزش دیگر در خدمت شما هستیم اولین اوپراتور (ATTACKER) به اسم (BLITZ) که دارای یک سپر است که روی آن یک نوع لامپ …

joker در تاریخ خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

rainbow 6
آشنایی با توانایی های (ABILITIES) اپراتور های گروه JTF2

با سلام خدمت شما دوستان عزیز با یک آموزش دیگر در خدمت شما هستیم اولین اوپراتور (ATTACKER) به اسم (BUCK) که دارای یک شات گان خیلی قوی زیر تفنگ های اصلی …

joker در تاریخ خرداد ۲۶, ۱۳۹۸