اموزش ایتم های دوتا 2

Dota2
ایتمmagic wand

>این ایتم زمانی که استفاده شود به ازای هر تعداد شارژ۱۵تامانا و۱۵ تا سلامتی میدهد< >درشعاع ۱۲۰۰ هر هیرویی که از قدرت هاش استفاده کند به شما ۱ شارژ میدهد< …

(>sepehr<) در تاریخ سپتامبر 11, 2019