بنتی هانتر

Dota2
معرفی یکی از بهترین هیرو های دوتادو {بنتی هانتر}

بیوگرافی بنتی هانتر یکی از دزدان مشهور دوران خود بود او از جایی که یک شکارچی سکه به حساب می شد به او می گفتند بنتی هانتر یعنی شکارچ سکه  …

علی در تاریخ آگوست 25, 2020