درد دل ساپورت، epic

Dota2
درد دل support

یکی از بیچاره ترین قشر های جامعه دوتا ۲ ساپورت ها هستند ، یادمه قبلاً هر کس bounty  رو می‌گرفت فقط به خودش سکه می‌رسید آقا سر این دعوا بود …

Epic در تاریخ ژوئن 17, 2020