Cairne

WOW
Cairne vs Garrosh

پنج الف شب و چندین تاورن دروید از محفل سناریون به دور هم جمع شدند تا به بهتر کردن روابط طرفین و محکمتر ساختن صلح سستی که میان هورد و …

The Negan در تاریخ آگوست 31, 2019

WOW
Baine Bloodhoof

Baine Bloodhoof پسر و جانشین رهبر شریف تاورن ها , کایرن بلادهوف , و رهبر فعلی تاورن ها. این شخصیت یکی از متعصبای Horde هست که تو جدید ترین اکسپنشن …

The Negan در تاریخ ژوئن 11, 2019

WOW
Cairne Bloodhoof

Cairne Bloodhoof رهبر سابق Tauren ها و پدر Baine و از قدرتمند ترین موجودات تاریخ Warcraft. کسی که میشه گفت اولین و اصلی ترین همکاری رو با Thrall انجام داد …

The Negan در تاریخ ژوئن 8, 2019