Gameplay

Conclave of the chosen باس ۵

این باس ۴ تاییه و هر بار یکی بمیره بعدی میاد باس ها باید از هم ۸ یار دور باشند وگرنه دمیج میگیرند و دمیج هم نمیخورند توی فایت یک …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

N’zoth whispers

نزاث معروفه به خدای غرق شده که نشان دهنده این جملست : Deeper, ever deeper…یا میگه Children… the depths are my domain و ما رو فرزنداش قرار میده رویای نزاث …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

Battle of dazaralor باس king rastakhan

این باس یکم طولانی و بسیار شبیه desolate host است باید ۳ تا ادد گارد رو از باس دور بگرید و بزنید به چند دلیل: ۱٫ در این فاز راستاکان …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

Battle of dazaralor باس ۷

در فاز ۱ باس به تانک دمیج nature میزنه که دی باف میندازه و باید تانت بک بدید که بپره از رو تانک دیگه یکی رو تارگت میکنه و سمتش …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

Battle of dazaralor باس ۸

باید در استارت باس گروهتون رو به ۲ سمت تقسیم کنید که با کلیک روی دایناسور پرنده برند رو کشتی چپ یا راست هر کشتی یه باس داره ولی باس …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

Battle of dazaralor Jaina proudmore

فاز یک باید تا ۶۰% جینا رو بزنید که بره فاز بعدی اگه blood lost کنید جینا ice block میکنه! هر دمیج frost بخورید شما stack chilling touch میگیرید که …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

مراحل بدست آوردن Waist of time پارت ۷

مرحله بعد: and potatoes. Because why not? . خوب اگه کارهای بالا رو انجام دادید با دشمنان grimmy حالا وقتشه که برگردید به forgotten farmstead و با grimmy حرف بزنید، …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

مراحب بدست آوردن Waist of time پارت ۶

خب میرسیم به مرحله بعد: Grimmy, the abandoned skeleton بعد از حل آناگرام به این جمله میرسیم: Forgotten Farmstead این سرنخ هیچ نیازی به داستان های کتاب نداره دیگه.. در …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

مراحل بدست آوردن Waist of time پارت ۵

سرنخ شانزدهم: Worn helm با حل کردن آناگرام به این جمله میرسیم: Brain Smasher در توصیفی که کتاب کرونیکل۲ از نبرد بین آندوین لوثار و اورگریم دوم همر که در …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

مراحل بدست آوردن Waist of time پارت ۴

سرنخ یازدهم: Dead Fish بعد از حل کردن آناگرامی که بدست اوردیم به این جمله میرسیم: space negotiated باز هم یه ارتباط کمرنگ بین کتاب کرونیکل۲ با این جمله هست. …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan