guide

مراحل بدست آوردن Waist of time پارت ۷

مرحله بعد: and potatoes. Because why not? . خوب اگه کارهای بالا رو انجام دادید با دشمنان grimmy حالا وقتشه که برگردید به forgotten farmstead و با grimmy حرف بزنید، …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

مراحب بدست آوردن Waist of time پارت ۶

خب میرسیم به مرحله بعد: Grimmy, the abandoned skeleton بعد از حل آناگرام به این جمله میرسیم: Forgotten Farmstead این سرنخ هیچ نیازی به داستان های کتاب نداره دیگه.. در …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

مراحل بدست آوردن Waist of time پارت ۵

سرنخ شانزدهم: Worn helm با حل کردن آناگرام به این جمله میرسیم: Brain Smasher در توصیفی که کتاب کرونیکل۲ از نبرد بین آندوین لوثار و اورگریم دوم همر که در …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

مراحل بدست آوردن Waist of time پارت ۴

سرنخ یازدهم: Dead Fish بعد از حل کردن آناگرامی که بدست اوردیم به این جمله میرسیم: space negotiated باز هم یه ارتباط کمرنگ بین کتاب کرونیکل۲ با این جمله هست. …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

مراحل بدست آوردن Waist of time پارت ۳

سرنخ پنجم: Misplaced Candle در صورت حل این آناگرام به این جمله میرسید : Karash’s Revenge. یکی از اربابان وحش به اسم کاراش(karash) که در که در کرونیکل۲ بهش اشاره …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

مراحل بدست آوردن Waist of time پارت ۲

خب بریم برای شروع قسمت لذت بخش و البته بسیار طولانیه سفرمون : پیدا کردن سرنخ ها : بعد از بدست اوردن بتل پت baa’l هر بار که اونو سامن …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

مراحل بدست آوردن Waist of time پارت ۱

خب اصلا بیایم ببینیم این waist of time چی هست⁉️ آیتم waist of time که یه جورایی از لحاظ تلفظ شبیهwaste of time هست که به فارسی همون اتلاف وقت …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

Equipment slot مانت ها و خصوصیات

آیتم saddlechute : که وقتی به مانتتون اضافش میکنید موقعی که در ارتفاع بالا پرواز میکنید اگه دیسمانت کنید به صورت خودکار بهتون یه چترنجات میده آیتم Inflatable mount shoes: …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

احتمالات پایان Bfa . پارت ۲

تئوری ساده۱: من فکر میکنه نزاث هیچوقت با ما رو به رو برای مبارزه در این اکسپنشن نمیشه و بجاش ما رو به این سو هدایت میکنه که جلوی لیچکینگ …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan

احتمالات پایان Bfa . پارت ۱

جنگ بین هورد و آلاینس شدت گرفت ، در این اکسپنشن ما شاهد کلی درگیری هورد و آلاینس بودیم حتی براش راید هم داشتیم اما این اکسپنشن چیزی بیشتر از …

 • ژوئن 4, 2019
 • The Negan