Mechagon

Mechagon map

مپ جدید mechagon خیلی شبیه timless isle است و پر از npc و rare های سخت و dynamic است با تایمر های بالا و همچنین rep جدید داستان این مپ …

  • ژوئن 20, 2019
  • The Negan

Mechagon

مپ جدید mechagon خیلی شبیه timless isle است و پر از npc و rare های سخت و dynamic است با تایمر های بالا و همچنین rep جدید داستان این مپ …

  • ژوئن 12, 2019
  • The Negan